Daily Programs

DAILY ARATHI: 7:30 PM

Monday SHIVA MAHIMA STOTRAM 6:30 PM
Tuesday HANUMAN CHALISA 6:30 PM
Wednesday SUBRAMANYA POOJA 6:30 PM
Thursday VISHNU SAHASRANAMA

SHRI SHIRIDI SAI BHAJANS
6:30 PM

7:30 PM
Friday LAKSHMI POOJA-STOTHRAM 6:30 PM
Saturday JAIN POOJA

SUPRABHATAM
8:00 AM

9:00 AM